Waarom?

Een eindwerk schrijven is de nachtmerrie van iedere student, en een paar maanden later ook van iedere docent.
Hoe begin je aan zo’n huzarenstuk?

© Herr Seele

Elk jaar opnieuw worstelen studenten met hun eindwerk en hebben ze met dezelfde problemen te kampen. Studenten worden inhoudelijk en technisch meestal uitgebreid begeleid, maar wanneer ze effectief iets op papier moeten zetten, hebben ze geen idee hoe ze daar moeten aan beginnen. Vaak zijn er geen algemeen geldende regels.

Het is niet altijd even vanzelfsprekend om studenten duidelijk te maken hoe ze een goed verslag of goede scriptie moeten schrijven. Eva Brems in de inleiding van de eerste druk: "Het is niet omdat je zelf goed rapporten en artikels kan schrijven, dat je ook in staat bent om studenten uit te leggen hoe zij dat moeten doen."

Al te vaak zijn eindwerken inhoudelijk wel sterk, maar geven ze een flauwe eerste - en bepalende - indruk omdat ze vormelijk niet helemaal snor zitten. De ene schrijft een ‘woord vooraf’ van tien pagina’s, de ander een ‘inleiding’ van een halve pagina. Bronvermelding gebeurt lukraak en de schrijfstijl is te informeel of te ambtelijk. Kortom: studenten hebben duidelijk geen houvast.

© Herr Seele

Studenten schrijven al in het eerste jaar van het hoger onderwijs verslagen.
Bij voorkeur volgen ze de richtlijnen uit het handboek vanaf dan, niet pas in het jaar waarin ze hun eindwerk schrijven. Oefening baart ...