Interview met Leen Pollefliet (1/3)

1. Welke manieren van communiceren bestaan er?
2. Welke tips geeft Leen Pollefliet om je aan het schrijven te zetten?
3. Wat is de functie van de rechterhersenhelft?
4. Waarom heeft de auteur dit boek geschreven?

Interview met Leen Pollefliet (2/3)

1. Wat probeert Leen Pollefliet met dat boek te bereiken? Welke voorbeelden vermeldt zij?
2. Wat zijn de mogelijke gevaren van het internet als informatiebron?
3. Welk hulpmiddel kan je gebruiken om na te gaan of in een eindwerk of een boek plagiaat is gepleegd?
4. Het internet is ook een nuttig middel bij het schrijven van een eindwerk. Geef hiervan een aantal voorbeelden.

Interview met Leen Pollefliet (3/3)

1. In welke stijl schrijf je een eindwerk?
2. Waarom is de layout van je eindwerk belangrijk?
3. IOSSO zijn de onderdelen van de checklist. Waarvoor staan die letters?
4. Welke tips geeft Leen Pollefliet om je eindwerk af te ronden?

door Yves Van Durme op www.klasgast.tk